Ruimdienst All Be Clean

All Be Clean heeft jarenlang ervaring met het ruimen van septische putten, beerputten, regenputten, vijvers, kelders & kokers in zowel de particuliere als de zakelijke sector. Onze werkregio:

 

We zijn betrouwbaar, snelefficiëntaangenaam in prijs én milieubewust.

We werken voor particulieren en syndicussen van residenties:

 • Periodiek of bij problemen ledigen en spoelen van septieken en klassieke beerputten of aalputten
 • Periodiek of bij geur ledigen en kuisen van regenwaterputten, citernes en andere reservoirs
 • Leegtrekken van water en slib uit vijvers voor schoonmaak of bij lekkage van de vijverfolie
 • Leegpompen van ondergelopen kelders, benedengrondse parkeergarages en liftkokers met zuigwagen uitgerust met doorstroompomp
 • Verhelpen van alle verstoppingen (zie pagina ontstoppingen) en opsporen van breuken of verzakkingen in leidingen
 • Onder druk ontmossen en algemeen reinigen van opritten, terrassen en gevels
 • Klik hier voor onze services aan handelaars, bedrijven en andere b2b
 • Klik hier voor een overzicht van dringende situaties.

Voor horeca, handelszaken, KMO’s, bedrijven en gemeenten:

 • Ledigen en reinigen van vetputten, bezinkputten, olieafscheiders
 • Idem voor septische putten, regenwaterputten en andere reservoirs
 • Leegtrekken van siervijvers en droogpompen van ondergrondse ruimten
 • Ontstoppen van dichtgeslibde afvoerleidingen, vervuilde of verstopte geurafsluiters en sanitaire toestellen
 • De oorzaak van geurhinder detecteren (te maken met sifons, geurafscheiders, afvoerbuizen) en definitief verhelpen
 • Ledigen van carwashputten
 • Leegzuigen en reinigen openbare rioleringen & straatkolken
 • We beschikken over verschillende types zuigwagens al dan niet voorzien van een doorstroompomp die het vervuild water onmiddellijk evacueert.

Wanneer worden septische putten best geledigd?

 • wanneer de WC zich bij het spoelen vult tot op de rand en het water maar langzaam wegloopt
 • bij overlopen van toilet, douche, lavabo, …
 • ingeval van onverklaarbare geuroverlast
 • als de zogenaamde vliegjesplaag heerst
 • wanneer per ongeluk verkeerde producten in de put zijn geraakt zoals oliën en vetten
 • bij huuroverdracht of verkoop
 • sowieso periodiek: rekening houdend met het aantal bewoners en of er al dan niet een gescheiden stelsel is.
null
Soepele organisatie
en efficiënte planning
null
Bekwaam
en vriendelijk personeel
null
Voor elke opdracht
hebben we het geschikt materieel
null
Ook op moeilijk
bereikbare plaatsen
null
Correcte en
gunstige tarieven

Bevindt uw opdracht zich in de regio Midden West-Vlaanderen of aan de kust?