Tankreiniging All Be Clean

We hebben ruime ervaring met het reinigen, opruimen en buitengebruik stellen van zowel bovengrondse als ondergrondse tanks voor opslag van mazout, benzine of andere brandstoffen.

We werken steeds volgens de wettelijke voorschriften mét attest. Dit attest hebt u nodig, onder andere bij de verkoop van uw onroerend goed.

Afgedankte of niet wettelijke mazouttanks moeten verwijderd ofwel geneutraliseerd worden. Verwijderen gebeurt door de tank ter plaatse koud te verknippen en als schroot te laten recycleren; neutraliseren betekent de dat we de tank volledig opschuimen zodat geen bodemverontreiniging kan plaatsvinden. Voorafgaand reinigen we de opslagtank grondig en brengen de olieresten weg. Brandstoftanks die om technische redenen niet op te ruimen zijn, bijvoorbeeld omdat ze ingegraven zitten of moeilijk bereikbaar zijn, mogen door ons worden opgevuld met een neutraal PU- bioschuim dat uithardt.

Onze tankcleaning services voor zowel privé als industriële brandstoftanks:

  • Openen van de stookolie- of mazouttank
  • Ledigen en spoelen
  • Transport van residu en spoelwater naar erkend verwerkingsbedrijf
  • Ofwel: opschuimen met polyurethaanschuim indien de tank om technische redenen niet kan verwijderd worden
  • Ofwel: uitgraven, verknippen en wegbrengen van de mazouttank indien technisch wél mogelijk
  • U ontvangt een wettelijk attest van buitengebruikstelling bij opvulling of verschrotingsattest bij eliminatie.

Bevindt uw mazouttank of opslagtank zich in de regio Midden West-Vlaanderen of aan de kust?