Tankcleaning Ichtegem
All Be Clean

We hebben heel wat ervaring met het reinigenopruimen en buitengebruik stellen van zowel bovengrondse als ondergrondse tanks voor opslag van mazout, benzine of andere brandstoffen. We werken over de ganse provincie West-Vlaanderen en deels Oost-Vlaanderen.

Er wordt gewerkt volgens de wettelijke voorschriften en altijd mét attest. Dit attest hebt u nodig, onder andere bij de verkoop van uw onroerend goed.

Afgedankte of niet wettelijke tanks moeten verwijderd ofwel geneutraliseerd worden. Verwijderen gebeurt door de tank ter plaatse koud te verknippen en als schroot te laten recycleren; neutraliseren betekent de dat we de tank volledig opschuimen zodat geen enkele bodemverontreiniging kan plaatsvinden. Voorafgaand reinigen we ten gronde de opslagtank en brengen de olieresten weg. Brandstoftanks die om technische redenen niet op te ruimen zijn, bijvoorbeeld omdat ze ingegraven zitten, slecht bereikbaar zijn of gewoonweg niet te ontgraven, mogen door ons worden opgevuld met een milieuneutraal PU- bio schuim dat uithardt.

Tankreiniging, opvullen, reinigen en buitengebruik stellen van mazouttank of opslagtank.

  • Openen van de stookolie- of mazouttank
  • Ledigen en spoelen
  • Transport van residu en spoelwater naar erkend verwerkingsbedrijf
  • Ofwel: opschuimen met polyurethaanschuim indien de tank om technische redenen niet kan verwijderd worden
  • Ofwel: uitgraven, verknippen en wegbrengen van de mazouttank indien technisch wél mogelijk
  • U ontvangt een wettelijk attest van buitengebruikstelling bij opvulling of verschrotingsattest bij eliminatie.

Bevindt uw mazouttank of opslagtank zich in de regio Ichtegem?